S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar
S-pipe ser till att vardagen
flyter problemfritt.

Vi renoverar och reparerar
stammar, avlopp och ledningar
med minimal påverkan i din vardag.

Och om du åker på en
propp löser vi den...

S-pipe ser till att vardagen flyter problemfritt

Vi renoverar och reparerar stammar, avlopp och ledningar med minimal påverkan i din vardag. Och om du åker på en propp löser vi den.

Vi använder oss av en teknik som heter relining – det betyder i korthet att vi lägger nya rör i de gamla. För dej innebär det att du slipper vara med om rivning, bilning och andra tidskrävande krångliga och omständliga arbeten. Du kan bo kvar under renoveringen utan att störas av buller och damm.