S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Om S-pipe

Vi är ett komplett service- och installationsföretag. Vi arbetar alltid med minsta möjliga påverkan på vår miljö samt med största möjliga energibesparing som målsättning.

Vår personal har bred yrkeserfarenhet och genomgår kontinuerligt intern/extern utbildning för att säkerställa att vi arbetar efter de ledande och mest moderna metoderna på marknaden. Våra ledare har stor praktisk erfarenhet av ledarskap och teknik. De vidareutbildas kontinuerligt inom ledarutveckling, juridik, ekonomi samt teknik.

S-pipes montörer använder ändamålsenliga fordon utrustade med verktyg och nödvändigt förbrukningsmaterial för att garantera högsta servicenivå samt minimala ställtider.

Exempel på tjänster/kompetenser vi erbjuder:

  • Relining i fastigheter
  • Infodring av markledningar
  • Relining Venitlationskanaler
  • Projektering av fastigheters avloppssystem
  • Besiktning med statusbedömning och åtgärdspaket
  • Avloppsfilmning
  • Lokalisering av dolda ledningar i valv, vägg eller utomhus med sondutrustning.
  • Avloppsrensning
  • Spolning av avloppssystem