S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Tjänster

Stamrenovering

Fastighetsbeståndet i Sverige blir äldre. Bara tanken på stamrenovering får fastighetsägare att rysa eftersom renovering av befintliga avloppsledningar oftast innebär omfattande rivnings- och bilningsarbete för att frilägga det befintliga rörsystemet före utbytet. Det brukar bland annat medföra tillfälligt boende för hyresgästerna under lång tid, buller, sanering samt klagomål från boende och grannar.

Läs mer om stamrenovering

Stopp i avloppet?

Ibland åker man på en propp, ett problem som man inte kan lösa själv. Stopp i avloppet innebär problem med allt det du tar för självklart. Det betyder att du inte kan duscha, spola i toaletten eller något så enkelt som att tömma diskhon.

Läs mer om stopp i avloppet

Mark och dagvatten

S-pipe ser till så att avlopp och dagvattnets kretslopp flyter på bra genom vårt samhälle. Vi utför rörrenovering i VA-nätet, inom industrin, i fastigheter eller vid vägar. Med vår metod, relining, behöver man inte gräva och bila upp stora områden, det innebär att påverkan på omgivningen minimeras.

Läs mer om mark och dagvatten

Produktbeskrivning

Relining förenklar reparationer i svårbearbetade utrymmen kring trapphus, husgrunder, skyddsrum och liknande där rivning innebär särskilt stora ingrepp. Det betyder också minimala ingrepp i och utanför byggnader av särskilt värde, t. ex. historiska byggnader där konventionell installation skadar eller medför stora kostnader för återställande. Damm, buller och stilleståndstiden minimeras vilket också bidrar till ett snabbt och kostnadseffektivt renoveringsarbete.

Läs mer om relining