S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Mark och dagvatten

S-pipe ser till så att avlopp och dagvattnets kretslopp flyter på bra genom vårt samhälle. Vi utför rörrenovering i VA-nätet, inom industrin, i fastigheter eller vid vägar. Med vår metod, relining, behöver man inte gräva och bila upp stora områden, det innebär att påverkan på omgivningen minimeras.

I korthet går arbetet till så här:

Med hjälp av tryckluftsteknik (vrängning) monteras platsbyggda självbärande rör invändigt i de befintliga. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras, med invändig monterings teknik, ett nytt rör identiskt lika det befintliga. Resultatet blir ett nytt självbärande rörsystem med lång livslängd.

1. Inspektion

S-pipe utför en besiktning av rörsystemets kondition med hjälp av TV/video. Utifrån besiktningen och befintliga ritningar beslutas om arbetets utförande och omfattning.

2. Spolning och rensning

Rörsystemet spolas och rensas från slam och lösa partiklar. Därefter kalibreras rör och rördelar till sin ursprungliga invändiga dimension.

3. Montering

Rörämnet monteras på plats med hjälp av tryckluft. Efter härdning uppnår det nya självbärande och skarvfria röret egenskaper som motsvarar ett konventionellt rör.

4. Anslutande rör monteras

Med ett TV-övervakat robotverktyg öppnas anslutande grenledningar. Ett nytt invändigt monterat grenrör monteras. Anslutande rör kan nu monteras på motsvarande sätt i anslutande ledning.

5. Slutbesiktning och garanti

Färdig installation besiktas och dokumenteras genom TV-Inspektion vilket ger en tydlig garanti för att ett fullvärdigt arbete utförts.

Samtliga moment vid monteringsarbetet övervakas och kontrolleras med TV-inspektion.