S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Stamrenovering

Fastighetsbeståndet i Sverige blir äldre. Bara tanken på stamrenovering får fastighetsägare att rysa eftersom renovering av befintliga avloppsledningar oftast innebär omfattande rivnings- och bilningsarbete för att frilägga det befintliga rörsystemet före utbytet. Det brukar bland annat medföra tillfälligt boende för hyresgästerna under lång tid, buller, sanering samt klagomål från boende och grannar.

Med relining – rör i rör-metoden – minimerar man dessa ingrep. S-pipe monterar nya resistenta plaströr inuti befintliga, oavsett vilket skick de gamla befinner sig i. Flödet blir ofta bättre än i originalrören och hyresgästerna kan bo kvar och märker i stort sett ingenting under arbetets gång. Relining passar i alla typer av rör; gjutjärn, plast, betong och keramik.

I korthet går arbetet till så här:

Med hjälp av tryckluftsteknik (vrängning) monteras platsbyggda självbärande rör invändigt i de befintliga. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras, med invändig monterings teknik, ett nytt rör identiskt lika det befintliga. Resultatet blir ett nytt självbärande rörsystem med lång livslängd.

1. Inspektion

S-pipe utför en besiktning av rörsystemets kondition med hjälp av TV/video. Utifrån besiktningen och befintliga ritningar beslutas om arbetets utförande och omfattning.

2. Spolning och rensning

Rörsystemet spolas och rensas från slam och lösa partiklar. Därefter kalibreras rör och rördelar till sin ursprungliga invändiga dimension.

3. Montering

Rörämnet monteras på plats med hjälp av tryckluft. Efter härdning uppnår det nya självbärande och skarvfria röret egenskaper som motsvarar ett konventionellt rör.

4. Anslutande rör monteras

Med ett TV-övervakat robotverktyg öppnas anslutande grenledningar. Ett nytt invändigt monterat grenrör monteras. Anslutande rör kan nu monteras på motsvarande sätt i anslutande ledning.

5. Slutbesiktning och garanti

Färdig installation besiktas och dokumenteras genom TV-Inspektion vilket ger en tydlig garanti för att ett fullvärdigt arbete utförts.

Samtliga moment vid monteringsarbetet övervakas och kontrolleras med TV-inspektion.