S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Stopp i avloppet?

Ibland åker man på en propp, ett problem som man inte kan lösa själv. Stopp i avloppet innebär problem med allt det du tar för självklart. Det betyder att du inte kan duscha, spola i toaletten eller något så enkelt som att tömma diskhon.

S-pipe har spolbil i Falun och i Luleå, det betyder att vi täcker upp stora delar av södra Dalarna och ett område med cirka tio mils radie kring Luleå.

Kontakta din närmaste spolbil:
Falun med omnejd, ring 070-6713052
Luleå med omnejd, ring vårt huvudkontor på 0920-28 82 01

Det går att undvika stopp i avloppet

Vet du med dig att dina rör inte rengjorts ordentligt under en lång tid kan det vara en bra idé att spola igenom systemet. Det minskar risken för stopp i avloppet. Med högtrycksspolning spolas all smuts och fettbeläggning bort från dina ledningar och förbättrar flödet i rör och ledningar så att risken för stopp minskas.

Har du gamla avloppsledningar och problem med stopp i avloppet, då och då? S-pipe kan göra en besiktning av dina befintliga ledningar och vid behov kan vi erbjuda relining –nya rör i de gamla. S-pipe utför rörinspektion och besiktningar av befintliga avloppssystem. En åtgärdsplan, inklusive kostnadskalkyl, upprättas den är ett bra beslutsunderlag att ta beslut om åtgärder efter.