S-pipe Sverige AB • Relining - moderna stamrenoveringar

Produktbeskrivning

Relining förenklar reparationer i svårbearbetade utrymmen kring trapphus, husgrunder, skyddsrum och liknande där rivning innebär särskilt stora ingrepp. Det betyder också minimala ingrepp i och utanför byggnader av särskilt värde, t. ex. historiska byggnader där konventionell installation skadar eller medför stora kostnader för återställande. Damm, buller och stilleståndstiden minimeras vilket också bidrar till ett snabbt och kostnadseffektivt renoveringsarbete.

Relining innebär att man med hjälp av tryckluftsteknik, s.k. vrängning, monterar platsbyggda självbärande rör invändigt i de befintliga. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras, med invändig monterings teknik, ett nytt rör identiskt lika det befintliga. Resultatet blir ett nytt självbärande rörsystem med lång livslängd.

Rör och rördelar består i huvudsak av 100 % polyesterfiber med invändig PU-coating. Fibern impregneras med lågmolekylär epoxi. Rör och rördelar monteras i ohärdat tillstånd och självhärdar till bruksfärdig hårdhet. Rör och rördelar uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfasthet och funktion utan stöd av det befintliga röret. Rör och rördelar är möjliga att ansluta till MA-systemet och normalt förekommande plaströrssystem.

Miljövänligt

Tillverkningen av rör och rördelar sker under kontrollerade former i mobila rörfabriker. All tillverkning och montering utförs av utbildade montörer med kontinuerlig utbildning inom teknik, miljö och produkt. Arbetet följer miljöledningssystem ISO 14001.

Tåligt och anpassat

Monterade rör och rördelar är resistenta mot normalt förekommande hushållsvatten och dagvatten. Det går bra att använda materialet för andra typer av rör, kontakta oss för mer information. Rör och rördelar används i huvudsak för renovering av köks- och bad/wc-stammar samt samlingsledningar och dagvattenledningar.

Minimalt med avfall

Rör och rördelar anpassas i antal och längd exakt efter behovet. Inget spill blir kvar på arbetsplatsen. Överblivet ej härdat material återanvänds, härdat material klassas som ej miljöfarligt. Avfall efter tillverkning och montage källsorteras i enlighet med gällande bestämmelser ISO 14001.

Välövervakat och dokumenterat

Före montering genomförs en TV-inspektion där det befintliga rörsystemets rör och rördelar filmas och dokumenteras. Med hjälp av inspektionen kontrolleras VVS-ritningar och befintligt behov. Före montering spolas, rensas och kalibreras rören till rätt invändig diameter, för optimalt bevarande av det dimensionerade flödet. Därefter tillverkas rör och rördelar i rätt dimension och längd i den mobila rörfabriken. Rör och rördelar monteras på plats med hjälp av anpassade verktyg som drivs med tryckluft (0-0,5 bar). Efter självhärdning kan det nya rörsystemet tas i bruk. Arbetet övervakas och kontrolleras med hjälp av TV-inspektion. Färdig installation redovisas med egenkontroll och video/DVD film för respektive utfört moment.